Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

2014 JANA BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar yazılı sınav için başvurabilirler.
2.1.1. Genel Koşullar
a) T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c) Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,
ç) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
d) Herhangi bir kadınla nikâhsız yaşamamak,
e) Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
f) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
g) Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” kararı bulunmamak,
ğ) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,
h) Kayıt - kabul tarihlerinde silah altında olmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,
DİKKAT! Askerlik tecili kesin kayıt ve kabül tarihinden önce sona eren adayların askerlik şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddî ve manevi kayba uğramalarını engelleyecektir.
ı) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,
i) Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
2.1.2. Sağlık ile İlgili Koşullar
a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma sınıfında muvazzaf astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden veya sağlık muayene merkezinden (SMM) “Muvazzaf Jandarma Astsubay Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;I. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,
II. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,
III. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
IV. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,
V. Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,
VI. İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,
VII. Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,
VIII. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak).
DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.
2.1.3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar
a) 01 Ocak 2014 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
1) Ön lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1989 ve daha sonra doğmuş olmak),
2) Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak,bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğmuş olmak),
b) Boy kilo tablosunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
2.1.4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar
a) Üniversitelere bağlı; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Kayıt kabul tarihi ikinci aşama seçme sınavlarından sonra Jandarma Genel Komutanlığı tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adaylar sınavlarda başarılı olsalar dahi okula kayıtları yapılmayacaktır.)
DİKKAT! Ön lisans/lisans programlarının tercih edilecek sınıflar/branşlar ve kod numaraları kılavuzun ilgili sayfalarında belirtilmiştir.
b) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öğrenimini kılavuzda belirtilen tabloda kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,
c) Yükseköğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak,
d) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
DİKKAT ! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriş koşulları, başvuru işlemleri, birinci ve ikinci aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul tarihleri, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları, üzerinde istediği değişiklikleri internet aracılığıyla önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar, kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici/kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit
edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.