Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEZMİ ROMANI HAKKINDA BİLGİ

Nâmık Kemal'in tarihî romanı. Türk edebiyatında tarihî roman türün­de kaleme alınmış ilk örneklerden sayılan eser aslında iki cilt olarak planlan­mışsa da sadece birinci cildi yazılabilmiştir. Nâmık Kemal'in ikinci romanı olan Cezmi konusunu, XVI. yüzyılda II. Selim devrinde başlayıp aralıklarla yarım yüz­yıl kadar devam eden Osmanlı-İran sa­vaşlarından alır. Nâmık Kemal'in 1877'- de Midilli'ye gittikten sonra yazdığı ro­manın başında, XVI. yüzyılın genel siya­sî durumuyla romana adını veren Cezmi'nin tasvirlerinin yapıldığı, asıl olayla doğrudan ilgisi bulunmayan bir giriş bö­lümü yer alır.
Romanın diğer kahramanlan gibi ta­rihten alınmış gerçek bir kişi olan Cez­mi hem şair yaratılışlı hem de cesur bir delikanlıdır. Romanda bir sipahinin oğlu olan Cezmi'nin yetişmesi, özellikleri ve İran savaşlarında gösterdiği kahraman­lıklar yanında bu savaşlarda tanışıp dost olduğu Âdil Giray'ı esaretten kurtarma­sı sırasında İran'da başından geçen olay­lar anlatılmıştır. Nâmık Kemal burada, idealize ettiği Cezmi'nin şahsında biraz da kendini, özellikle Kars'ta geçirdiği gençlik yıllarının hâtırasını ve orada öğ­rendiği ata binme, ok atma, cirit oyunu gibi konulardaki bilgisini ortaya koymak istemiştir.
Cezmi, Osmanlı-İran savaşlarında gös­terdiği kahramanlıklarla Özdemiroğlu Os­man Paşa'nın dikkatini çeker ve takdi­rini kazanır. Yine bu savaşlar sırasında Kırım ordusu kumandanı Kalgay Âdil Giray ve kardeşi Gazi Giray'la tanışarak dost olur. Romanda daha sonra, bu sa­vaşlardan birinde İranlılar'a esir düşen ve Kazvin Sarayfnda tutulan Âdil Giray ile kendisine âşık olan iki kadının, şahın karısı Şehriyâr ve kız kardeşi Perihan'ın macerası ele alınır.
Âdil Giray, hem Sünnî hem de güzelli­ği yanında gerektiğinde erkek gibi dövü- şebilen yiğit bir kız olan Perihan'a âşık­tır. Şehriyâr ise çeşitli entrikalarla Âdil Giray'ı elde etmeye çalışırken Perihan'la Âdil Giray İran tahtını Şiîler'in elinden kurtarmak için planlar yaparlar. Buna gö­re İran'da bir iktidar değişmesi sonucu Âdil Giray hükümdar olacak, böylece yö­netim Sünnîler'in eline geçecek ve Os­manlI İmparatorluğu ile sürekli bir ba­rış yapılacaktır. Cezmi bu planı gerçek­leştirmek üzere İran'a çağrılır. Bu ülke­ye gelen Cezmi büyük tehlikeler atlata­rak Âdil Giray'la görüşür ve beraberce gereken tedbirleri alırlar. Ancak Vezir Mirza Süleyman ile Şehriyâr durumdan haberdar olunca Âdil Giray ve Perihan'ı öldürmek üzere karşı bir plan yaparlar. Devamı için kaynağa müracat ediniz..
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.