Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMİL EFENDİ, ŞEKERCİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1867-1928) Türk bestekârı ve ud icracısı.
Asıl adı Ahmed Cemil'dir. İstanbul'da doğdu ve hayatının büyük bir kısmını burada geçirdi. Babası Şehzade Camii başimamlarından Haşan Tâhir Efendi, annesi Ayşe Sıdıka Hanım'dır. Küçük yaş­ta hâfız oldu. On üç yaşında babasını kaybedince bir antikacının yanında, da­ha sonra da bir şeker imalâthanesinde çıraklık yaptı.
Bu yaşlarda sesinin güzelliğiyle dik­kati çeken Ahmed Cemil'in mûsikide ho­caları sultan mâbeyincisi Ddî Basri Bey ile ünlü hânende Enderunlu (Kel) Ali Bey'- dir. İki yıldan fazla bir süre ders aldığı Ali Bey'in onun mûsiki hayatında önem­li bir yeri vardır. Şehzadebaşında açtığı şekerci dükkânı da bilhassa devlet adam­larının sıkça uğradığı bir yer olmuştur.
On altı yaşında iken Sultan II. Abdül- hamid'in kız kardeşlerinden Medîha Sul- tan'ın dairesine imam oldu. Daha sonra onun vasıtasıyla 1898'de Muzıka-i Hümâ- yun'un Türk mûsikisi kısmına ud sanat­kârı ve hocası olarak alindi; bu göreve 1911'de kendi isteğiyle emekli oluncaya kadar devam etti.
1912'de Hidiv II. Abbas Hilmi Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitti. Kahire'de hânedan ve saray mensuplarına ud ve mû­siki dersleri verdi. Orada kaldığı on altı yıl zarfında bir taraftan da şekerci dük­kânı açıp Türk şekerciliğini tanıttı.
Bu dönemde sultânî-i cedîd adıyla ye­ni bir makam terkip eden Cemil Efendi, bu makamda bir peşrevle bir saz semâisi bestelemiştir. Kahire'de vefat eden ve oraya gömülen bestekârın ölümünden sonra İstanbul'un Beyazıt semtinde bir sokağa Şekerci Cemil Bey adı verilmiştir.
Zamanının mûsikişinasları arasında bil­hassa bestekârlığı ve sâzendeliğiyle şöh­rete ulaşan, çeşitli makamlarda kırkın üzerinde saz ve söz eseri besteleyen Ce­mil Efendi, Hüseyin Sadeddin Arel'in mû­siki nazariyatı ve ud hocalığını da yap­mıştır. Cemil Efendi'nin hayatı boyunca devam ettirdiği şekercilik mesleğini da­ha sonra oğulları sürdürmüş ve Şehza- debaşı'ndan Kadıköy'e naklettikleri dük­kân "Cemilzâde" adıyla yakın zamana ka­dar işletilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:
Ezgi, Türk Musikisi, V, 492-494; İbnülemin, Hoş Sadâ, s. 130; Mustafa Rona, Elli Yıllık Türk Mûsikîsi (20. yy. Türk Mûsikîsi), İstanbul 1970, s. 102-106; Kip, TSM Sözlü Eserler, s. 28, 78, 90, 96, 98, 107, 112, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 177, 207, 219, 239, 240, 276, 277; "Şe­kerci Hafız Cemil Efendi", MM, nr. 7 (1948), s. 11-12, 17; Sermet Muhtar Alus, "Geçen Gün­lerin Hususi Sazendelerinden", TMD, sy. 12 (1948), s. 11; Öztuna. BTMA, I, 182-183.
AHMET KANDEMİR
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.