Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEMÂLEDDİN ET-TÜRKÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

XIV. yüzyılda yaşayan Türk dilcisi. Tam adı Cemâleddin Ebû Muhammed Abdullah et-Türkî olan bu dil bilgininin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nisbesinden Türk asıllı olduğu anlaşılmakta ve Memlûk ülkesinin kuzeydoğusunda Suriye'de bulunduğu tahmin edilmektedir. Kıpçak Türkçesi için çok önemli bir kaynak olan Kitâbü Bulgati'l-müştak fî lugati't-Türk ve'l-Kıfçâk adlı eseriyle tanınmıştır.
Yazılış tarihi kesin olarak bilinemeyen Bulgatu1-müştak'ın tek yazma nüsha­sı Bibliothöque Nationale'de bulunmaktadır. Bu yazma harekeli ve okunaklı bir nesihle istinsah edilmiştir. Metin zikzak­lı ve alt alta iki satır halinde beş ve dört­lü kare şekiller oluşturacak biçimde ya­zılmıştır. Her sayfadaki karelerin topla­mı yirmi üçtür. Arapça-Türkçe bir söz­lük niteliğinde olan eser iki bölümden oluşur. 1. İsimler bölümü (vr. 7a-21a). Bu bölümdeki kelimeler konulara göre grup­landırılmış ve sıralanmıştır. 2. Fiiller bö­lümü (vr. 21 a-88b). Bu bölümdeki keli­meler Arap alfabesine göre dizilmiş olup fiillerin belirli geçmiş zamanı, geniş za­manı ve emir şekilleri gösterilmiştir. Top­lam 1500 kadar madde başı kelimeyi ih­tiva eden eserde az sayıda Oğuzca keli­me de bulunmaktadır.
Bulgatul-müştak, PolonyalI Türkolog A. Zajaczkovvski tarafından birinci bölü­mü Fransızca, İkincisi Lehçe olmak üze­re iki bölüm halinde neşredilmiştir (1. bölüm: Manuel arabe de la langue des Turcs et des Kiptchaks,Warszawa 1938, XXI, 57 + 16 s. + 4 sayfa tıpkıbasım; 2. bö­lüm : Sloıvnik Arabsko-Kipczacki z okresu Pan'tsıva Memeluckiego,Warszawa 1954, 86+ 138 sayfa tıpkıbasım). Birinci bölü­mün 1958'de fotoğraf usulü ile ikinci baskısı da yapılmıştır.
BİBLİYOGRAFYA:
Blochet, Catalogue, s. 300-301; A. Zajacz­kovvski, Manuel arabe de la langue des Turcs et des Kiptchaks, Warszawa 1938, tür.yer.; a.mlf., Sloıvnik Arabsko-Kipczacki z okresu pa'nstuıa Mameluckiego, Warszawa 1954, tür.yer.; Ah­met Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1964, II, 200-201; O. Pritsak, "Das Kiptschakische A Mamluk Kiptschakische", Ph. TF, I (1959), s. 75-76; A. F. Karamanlıoğlu. "Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi", TDED, XII (1963), s, 182-
NURİ YÜCE
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.