Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CELÂLEDDİN AĞA, MEHMED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(ö. 1863) Osmanlı Devleti'nin son yeniçeri ağası.
Yeniçeri Ocağı'ndan yetişti. Saksoncıbaşı, zağarcıbaşı, 1825'te kul kethüdâs ve aynı yıl içinde yeniçeri ağası oldu. Yeniçeri Ocağı'nın iyice bozulduğu ve mut­laka ortadan kaldırılması gerektiği hususunda devrin padişahı II. Mahmud e aynı fikirdeydi. Ocağın ilgası hazırlıklar gizlice onun zamanında da devam etr. Özellikle ocaktan yana olan zâbitler ya­vaş yavaş görevlerinden uzaklaştırıldı.
Celâleddin Ağa, Nizâm-ı Cedîd tarar­da teşkili kararlaştırılan, fakat neferle" Yeniçeri Ocağı bölüklerinden seçilen Eş­kinci Ocağı'nın kurulmasıyla bizzat ilg - lendi. 15 Haziran 1826 tarihinde başla­yan son yeniçeri ayaklanması sırasında öldürüleceği korkusuyla Süleymaniye Ca­mii civarında bir evde saklanmak zorur- da kaldı. Gerçekten de bazı zorbalar ağa­yı öldürmek için gece yarısı bu eve bas­kın yapmışlarsa da o sırada kendisinin abdesthanede bulunması hayatını kur­tardı (Cevdet, XII, 154). Yeniçeri Ocağı ­nın lağvedilmesinden sonra kendisine teklif edilen vezirlik ve seraskerlik gö­revini zamanın kritik olmasından dolay, kabul etmedi. Büyük mîrâhurluk paye­siyle dergâh-ı âlî kapıcıbaşılığı, daha son­ra başbâki kulluğu ve Gemlik kereste na­zırlığı görevlerinde bulundu. 1834'te emekliye ayrıldı; uzun bir emeklilik ha­yatından sonra İstanbul'da öldü.
BİBLİYOGRAFYA:
Esad Efendi, Üss-i Zafer, İstanbul 1293, s 15, 64-65, 71-72, 92, 109, 116; Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü'l-uuküât, İstanbul 1327 76; Cevdet, Târih, XII, 147-148, 154, 169. 170; Sicill i Osmânî, II, 81; Uzunçarşılı, Kap_ kulu Ocakları, I, 524, 530-531, 535, 545.
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.