Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CAUSSIN DE PERCEVAL, ARMAND PİERRE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(ö. 1871) Fransız şarkiyatçısı. 13 Ocak 1795'te Paris'te doğdu. Müs­teşrik olan babası Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval'in tesirinde kalarak Doğu dillerine yakın ilgi duydu. 1817'de Türkiye'ye geldi. Bir müddet sonra Lüb­nan'a gitti ve orada üç yıl kaldı. Arap ül­kelerindeki Fransız sefaret ve konsolos­luklarında tercüman olarak çalıştı. Dö­nüşünde Paris'teki Ecole des Langues Orientales Vivantes'a halk Arapça'sı ho­cası tayin edildi (1822). 1833'te Collâge de France'ta Arap dili ve edebiyatı pro­fesörü olarak görev aldı. 15 Ocak 1871'- de Paris'te öldü.
Eserleri. 1. Grammaire Arabe vulgai- re. Cezayir, Mısır ve Suriye'de konuşulan Arapça'nın grameri hakkındaki bu eser 1824'te Paris'te yayımlanmış, daha son­ra çeşitli baskıları yapılmıştır, z. Diction- naire Frarıçais-Arabe. Ellious Bocthor'- un aynı adı taşıyan Fransızca - Arapça sözlüğünü gözden geçirerek ve bazı ilâ­velerle iki cilt halinde yeniden yayımla­mıştır (Paris 1828-1829). 3. Essai sur l'his­toire des Arabes avarıt l'Islamisme, pendant l'epoque de Mahomet et Jus- qua la reduction de toutes les tribus sous la loi musulmane. Klasik İslâm ta­rihi kaynaklarından faydalanarak İslâm öncesi Arap tarihini, hicretten itibaren kronolojik bir sırayla Asr-ı saâdet'i, Arap kabilelerinin İslâm hâkimiyeti altına alın­masını, Hz. Ebû Bekir ve 18 (639) yılına kadar Hz. Ömer devirlerini anlattığı bu eser Caussin de Perceval'in en önemli eseridir. Bu sahada yazılmış kitaplar arasında seçkin bir yeri olan Essai surl'histoire des Arabes... Paris'te üç cilt halinde neşredilmiştir (1847-1849).
Caussin'in önemli makalelerinden ba­zıları da şunlardır: "MĞmoire sur le ca- lendrier arabe avant l'Islamisme", JA, seri IV, I (1843), s. 342-379; "Notice sur les trois poâtes arabes. Akhtal, Faraz- dak et Djerir\ JA, seri II. XIII (1844), s. 507-552.
BİBLİYOGRAFYA :

  1. G. Pfannmüller, Harıdbuclı der Islam-Li- teratur, Berlin-Leipzig 1923, s. 91, 96, 178-179; J. Fück, Die Arabischen Studien in Europa. Leipzig 1955, s. 148, 151, 224; Necîb el-Akîkî. el-Müsteşrikün, Kahire 1980, s. 177-178; Be­devî, Mevsu'atü'1-müsteşrikin, s. 341-342; W.Behn, tndex Islamicus (1665-1905), Millersvil- le 1989, s. 219, 239, 725; Cl. Huart. "ed-Dü- rûsü'l-'Arabiyye fî Fransa" (trc. Abdullah Bek), MMİADm.. V/4 (1925), s. 161-162; TA, X, 9; ML, II, 818; Gr.E, IX, 913.

ABDÜLKERİM ÖZAYDİN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.